Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Barcelona Uittreksel uit het Strafregister - Barcelona

Uittreksel uit het Strafregister - Barcelona

Justitie

1. Waar kunt u een uittreksel uit het Strafregister opvragen in België?

Indien u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgische Strafregister wenst aan te vragen, moet u een schriftelijke aanvraag per post of per fax richten aan:

FOD Justitie
DGRechtelijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
Fax: 0032 (0)2552 27 82
@: cjc-csr@just.fgov.be
@: info@just.fgov.be

Met vermelding van:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum en -plaats
  • Reden van de aanvraag
  • Handtekening van de aanvrager
  • Kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief)

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Dienst Centraal Strafregister: 0032 (0)2552 27 47 (Fr) of 0032 (0)2552 27 48 (Nl).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

HERINNERING
Elk document dat afgegeven wordt om in een ander land voorgelegd te worden, moet eerst gelegaliseerd worden (zie Legalisatie/Apostille van Den Haag), en vervolgens vertaald.  De beëdigde vertaling wordt bij voorkeur gemaakt in het land waar het document moet voorgelegd worden. 

2. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in Spanje?

Indien u een uittreksel uit het Strafregister wenst aan te vragen voor de periode tijdens dewelke u in Spanje verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot het Ministerie van Justitie in Spanje: klik hier.