Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Verkiezingen - Alicante

​​​​​​

VERKIEZINGEN 2019

U heeft ervoor gekozen om persoonlijk te stemmen te Alicante.

U dient zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) aan te bieden in het Belgisch stembureau te Alicante op volgend adres: 

Sercotel Spa Porta Maris, Plaza Puerta del Mar 3, 03002 Alicante.

U moet een identiteitsbewijs meebrengen.

U ontvangt ten vroegste op 13 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kan u zich op woensdag 22 mei 2019 tussen 13.00 en 21.00 uur (lokale tijd) toch naar het stembureau begeven, voorzien van uw identiteitsdocument.

 

ALGEMENE INFORMATIE

  1. Federale verkiezingen
  2. Europese verkiezingen
  3. Regionale, verkiezingen, gemeente-en provincieraadsverkiezingen

1. Federale verkiezingen

Bij het naderen van de federale verkiezingen raden we de Belgen, ingeschreven bij een diplomatieke post, aan om de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/) of die van de Diplomatieke Post regelmatig te raadplegen.

Enkel Belgen ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters in Spanje worden toegelaten tot de stemming. Stemmen kan per post, per volmacht of persoonlijk bij de beroepsposten.

Belgen die slechts op doorreis zijn (vakantie, werk, …), kunnen niet stemmen via de diensten van het consulaat-generaal of consulaat en dienen contact op te nemen met de Belgische gemeente om andere mogelijkheden te kennen. Het consulaat-generaal of beroepsconsulaat levert geen attest af van niet-deelneming aan de verkiezingen.

2. Europese verkiezingen

Belgen met hoofdverblijfplaats in een EU-lidstaat en ingeschreven bij de Diplomatieke Post hebben twee mogelijkheden om te stemmen voor de Europese verkiezingen:

  • Ofwel per briefwisseling in België.
  • Ofwel op de lijsten van hun land van verblijf.

3. Regionale verkiezingen, Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen niet deelnemen aan deze verkiezingen in België.

Wel kunnen Belgen ingeschreven in het buitenland, en dus "empadronados" in hun Spaanse gemeente, deelnemen aan de Spaanse Gemeenteverkiezingen van hun verblijfplaats.

 

Laatste actualisatie informatie: 10/05/'19