Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Levensbewijs - Alicante

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, dient geregeld een levensbewijs naar zijn pensioeninstelling op te sturen. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid – die de identiteit van de titularis nakijkt - ingevuld en ondertekend worden.

De publieke overheid kan de lokale overheid zijn of het beroepsconsulaat of het ereconsulaat (enkel voor Belgische onderdanen).

Met de nieuwe elektronische identiteitskaarten (eID), is het nu ook mogelijk uw levensbewijs via http://www.mybelgium.be/ te drukken en op te sturen.

Meer info over het levensbewijs op de website van de FOD Financiën: http://www.pdos.fgov.be/pay/nl/faq/faq_010.htm.