Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Inschrijving - Alicante

Elke Belg die zich definitief in het buitenland wenst te vestigen, dient zich te laten uitschrijven uit de bevolkingsregisters van zijn Belgische gemeente, die hem een bewijs van uitschrijving “Model 8” zal afleveren.

Nadien kunt u zich inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het rechtsgebied waar u woont.

Bij uw inschrijving dient u ook aan te geven hoe u in de toekomst wenst te stemmen voor de Belgische Federale wetgevende verkiezingen.

Nodige documenten

  • inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend
  • attest van inschrijving in de Spaanse gemeente - Certificado de empadronamiento, recenter dan 3 maand
  • kopie van uw NIE en/of het bewijs van inschrijving in het register van Europese burgers "certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea".
  • kopie van uw identiteitsdocumenten.
  • document “model 8” (bewijs van schrapping uit het bevolkingsregister afgegeven door uw laatste gemeente in België). Indien nodig kan u met dit formulier de schrapping aan uw laatste gemeente in België vragen.

Voor minderjarigen dienen beide ouders het inschrijvingsformulier te tekenen.

Bij gezinnen moet voor ieder gezinslid een inschrijvingsformulier ingevuld worden.

Hoe kan u zich inschrijven?

  • persoonlijk in het consulaat
  • per post : stuur het volledige dossier naar ditadres: Consulado de Bélgica, Explanada de España 1-5°, 03002 Alicante
  • per e-mail de ingescande documenten (PDF-formaat) opsturen naar alicante@diplobel.fed.be

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Gelieve een volledig dossier toe te sturen.

U dient het consulaat tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging (empadronamiento), verandering van burgerlijke staat (huwelijks- of scheidingsakte), eventuele wijziging van stemwijze,…

Identiteitskaart

Elke Belgische burger moet, vanaf de leeftijd van 12 jaar,  in het bezit zijn van een geldige Belgische identiteitskaart.

Het bezit van een Spaanse verblijfsvergunning is onvoldoende.

Uw identiteitskaart blijft geldig tot zijn vervaldatum, behalve indien u ambtshalve afgeschreven werd uit uw Belgische gemeente. In dat geval is uw identiteitskaart niet meer geldig.

Wanneer mijn identiteitskaart vernieuwen? Gelieve de procedure te starten 2 à 3 maanden voor het vervallen van uw identiteitskaart. U zal geen bericht ontvangen om u uit te nodigen uw kaart te vernieuwen.

Wenst u een nieuwe identiteitskaart? Stuur gerust de aanvraag gelijktijdig op met uw inschrijving.