Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Alicante Huwelijk in Spanje - Alicante

Huwelijk in Spanje - Alicante

 1. Algemeen
 2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)
 3. Huwelijksaankondiging
 4. Legalisatie van documenten
 5. Na het huwelijk

1. Algemeen

Eens beslist waar het huwelijk zal plaatsvinden, neemt u contact op met het bevoegde Registro Civil om de lijst te aan te vragen van de nodige documenten die moeten worden voorgelegd.

2. Attest van "geen huwelijksbeletsel" (AGHB)

Het Spaanse Registro Civil kan een "attest van geen huwelijksbeletsel" vragen.

Indienen van de aanvraag:

De Belg dient de aanvraag in bij de bevoegde consulaire post in Spanje van de plaats waar het huwelijk voltrokken zal worden.

Procedure:

Een schriftelijke aanvraag voor de afgifte van een AGHB attest mits aanduiding van de gewenste landstaal (Nederlands, Frans of Duits).

U hoeft niet persoonlijk naar het consulaat te komen. De schriftelijke aanvraag kan per post, fax of als bijlage van een e-mail opgestuurd worden of u kan persoonlijk komen.

Vereiste documenten:

 • Letterlijk afschrift van de geboorteakte (minder dan 6 maanden oud)
 • Bewijs van gekozen woonplaats in België (model beschikbaar op het  consulaat)

De Belg die in het buitenland woont, kiest een woonplaats in België, hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris,…

De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf te zijn. Deze is speciaal en beperkt tot de rechtshandelingen waarvoor ze gekozen moet worden. Op dat gekozen adres, en op geen ander, komen alle betekeningen en briefwisseling en toe.
Na afhandeling van de procedure verdwijnt deze.

Voor de Belg die geen woonplaats in België wil of kan kiezen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • Bewijs van burgerlijke staat

Voor de Belg ingeschreven in het buitenland:

Een volledig uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters afgegeven door de consulaire post van inschrijving. U legt een verklaring op eer af (model beschikbaar op het consulaat) die deze gegevens bevestigt.

Voor de Belg ingeschreven in de bevolkingsregisters in België:

Een volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters van uw woonplaats in België waarop uw naam en voornamen, woonplaats, nationaliteit en  burgerlijke staat worden vermeld. U legt een verklaring op eer af (model beschikbaar op het consulaat) die deze gegevens bevestigt.

Het uittreksel uit het bevolkingsregister moet voor eensluidend verklaard worden door de overheid die het heeft afgegeven en mag niet ouder dan zes maanden zijn.

 • Kopie van de identiteitsdocument van de partner

Consulaire rechten:

 • Attest geen huwelijksbeletsel: 20€
 • Voor eensluidend verklaarde vertaling naar het Spaans (facultatief): 60€
 • Uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters: 10€

Na ontvangst van uw dossier wordt u voor het vervolg van de procedure door het consulaat gecontacteerd.

Het consulaat kan u eventueel vragen om samen met uw partner naar het consulaat voor een onderhoud te komen en kan ook het advies vragen van de Procureur des Konings opvragen.

Het attest wordt nooit op dezelfde dag van de aanvraag afgegeven.

3. Huwelijksaankondiging

Het is ook mogelijk dat sommige Spaanse Registros Civiles u een attest vragen verklarende dat de huwelijksaankondiging in België niet voorzien is door de wet. Dit attest kan u ook bekomen via het consulaat-generaal of consulaat.

4. Legalisatie van documenten

Bovendien moeten de Belgische documenten voorzien worden van de Apostille (klik op deze link voor meer informatie), dit wil zeggen door de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken te Brussel. Daarna moeten de documenten vertaald worden door een beëdigde vertaler.

De Apostille en de beëdigde vertaling kunnen gemakkelijk vermeden worden indien het Registro Civil de meertalige uittreksels aanvaardt die afgegeven worden op basis van de Conventie van Wenen van 08/09/76. (opgelet: nakijken op de achterzijde van het document of het wel de Conventie van Wenen van 1976 is en niet die van Parijs van 1956; in dit laatste geval namelijk aanvaarden de Spaanse autoriteiten dit document niet).

5. Na het huwelijk

Nadat het huwelijk voltrokken is, moet u een kopie van de huwelijksakte overmaken aan het consulaat-generaal of het consulaat waar u bent ingeschreven.

Indien u in een Belgische gemeente ingeschreven bent, moet u een integrale kopie van de huwelijksakte bij de gemeente afgeven, voorzien van de Apostille samen met een vertaling (bij voorkeur door een beëdigde vertaler in België, om de legalisatie van de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler te vermijden, wat trouwens ook de kosten drukt).

Neem uw inlichtingen bij de gemeente om te weten:

 • Of een meertalige akte volstaat.
 • Op welke wijze de overschrijving van uw huwelijksakte moet gebeuren.

Neem contact op met het consulaat-generaal of consulaat voor meer inlichtingen.