Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Alicante Identiteitskaart - eID - Alicante

Identiteitskaart - eID - Alicante

eID

De identiteitskaart is het bewijs van uw identiteit en nationaliteit, en is verplicht voor elke Belg ouder dan 12 jaar. Het is een geldig reisdocument voor alle Lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan, niet te verwarren met de verblijfsvergunning die afgegeven wordt door de lokale overheid. Een verblijfsvergunning bewijst alleen dat u recht heeft om te wonen in een bepaald land maar is geen geldig identiteitsbewijs.

U kunt op het consulaat een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen op voorwaarde dat u uit uw Belgische gemeente afgeschreven bent en in het consulaire register ingeschreven. De e-ID is geldig voor 6 jaar (voor aanvragers van 12 tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 tot 75 jaar), of 30 jaar (voor +75 jarigen). Ze behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar een ander land of na terugkeer naar België. Indien u nog beschikt over een traditionele identiteitskaart, mag u die nog behouden tot aan de vervaldatum. De geldigheid kan worden nagegaan op www.checkdoc.be.

Raadpleeg de website voor meer info in verband met de "eID", zie www.eid.belgium.be/nl.

Voor kinderen onder de twaalf jaar die in het buitenland wonen, kan ook een Kids-ID aangevraagd worden. Voor meer info, klik hier

Verlies geen tijd, stuur geen onvolledige aanvraag! Lees aandachtig de instructies

Hoe kan ik een eID aanvragen?

 • Persoonlijk in het consulaat 
 • Per post: Consulado de Bélgica Explanada de España 1-5° 03002 Alicante 

Voor te leggen documenten

 1. Kopie van uw oude identiteitskaart (post)  of de oude identiteitskaart
 2. Recent bewijs woonst (minder dan 3 maanden), afgegeven door de Spaanse gemeente ("certificado de empadronamiento")
 3. Indien aanvraag in het consulaat: betaling per bankkaart
  Indien aanvraag per post: betalingsbewijs toevoegen (zie verdere informatie)
 4. Formulier:

           Aanvraagformulier hier downloaden

 • Duidelijk leesbaar in te vullen, in hoofdletters en in ZWARTE inkt invullen, dateren en ondertekenen.
 • Personen die in de onmogelijkheid zijn te ondertekenen (bijvoorbeeld om medische redenen) laten het vakje leegen zenden ons het medisch attest in bijlage.
 • In geval van verlies/diefstal: kopie van proces-verbaal en aangifte formulier verlies/diefstal Belgisch document. Dit formulier hier downloaden.
 1. Foto

            1 foto volgens deze voorschriften

 • Formaat 45x35mm (*)
 • Opgelet! Het hoofd (haar inbegrepen) moet tussen  31 mm en 36 mm  meten en volledig op de foto afgebeeld staan.
 • Foto van het gelaat in vooraanzicht (niet zijdelings), het hoofd recht houden en de mond gesloten.
 • Het voorhoofd, de ogen, de kin en de neus moeten volledig onbedekt zijn, geen hoofddeksel dragen.
 • Enkel identiteitsfoto’s zijn toegelaten met een heldere en effen achtergrond. Identiteitsfoto’s: geen vakantiekiekjes, niet gescand of gekopieerd.

(*) Juiste formaat voor pasfoto

 

Deze foto is een voorbeeld van een goede pasfoto.

 1. Voor de verzending voegt u 2 aan uzelf geadresseerde enveloppen bij de aanvraag (zonder postzegels)

Controleer alles VOOR verzending, een onvolledige aanvraag kan niet behandeld worden! 

Adres Consulaat:

Consulado de Bélgica
Explanada de España 1-5°
03002 Alicante 

 
e-ID met of zonder certificaten

De microchip van de  elektronische identiteitskaart kan geactiveerd worden zodat men zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze kan identificeren en een digitale handtekening kan plaatsen.

 • Kiest u onmiddellijk voor deze functies, dan moet u de eID verplicht persoonlijk komen afhalen op het Consulaat te ALICANTE waar de certificaten geactiveerd worden. De kaart kan dan niet per post opgestuurd worden.
 • Kiest u ervoor deze functies nog niet te activeren, dan kan de eID wel per post opgestuurd worden. U kan deze certificaten altijd, later persoonlijk en in het bezit van uw codes, in eender welke Belgische gemeente of ambassades en consulaten laten activeren. 

Kosten en betaling

Productiekost en kaart 20€

Verzending van de PUK/PIN codes en de identiteitskaart 9€ (kaart en codes worden APART aangetekend verzonden.)

De betaling gebeurt bij de aanvraag:

 • Betaling ter plaatse uitsluitend met bankkaart (Visa, Mastercard, …)
 • Bankoverschrijving. U dient het betalingsbewijs samen met de formulieren te bezorgen. Zonder bewijs van betaling wordt uw kaart niet aangevraagd

BIC: BSCHESMM
IBAN code : ES08 0049 0151 5224 1099 7789
In de mededeling gelieve aan te geven: "eID + naam en voornaam van de aanvrager".

Termijnen

De productie van een e-ID neemt gemiddeld vier weken in beslag.

Uw adres op de e-ID

Uw adres staat niet geregistreerd op de chip van uw e-ID (zelfs indien u de certificaten laat activeren). Enkel de naam van het consulaat waar u ingeschreven bent, staat vermeld onder de rubriek "adres".

Als u een officieel document van België nodig hebt om uw adres te bewijzen (bijvoorbeeld voor een Belgische bank), dan kan u een attest van woonplaats op het consulaat aanvragen (20 €).