Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Wat kan een consulaat voor mij doen? Diensten in Spanje Alicante Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Alicante

Bewijs van goed gedrag en zeden (Strafregister) - Alicante

HERINNERING
Elk document afgegeven door één land om in een ander land voorgelegd te worden, moet gelegaliseerd worden.

1. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in België?

Indien u in het buitenland woont en u een uittreksel uit het Belgische Strafregister wenst aan te vragen, moet u een schriftelijke aanvraag per post of per fax richten aan:

FOD Justitie
DGRechtelijke Organisatie
Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel
Fax: 0032 (0)2552 27 82
@: cjc-csr@just.fgov.be
@: info@just.fgov.be

Met vermelding van:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum en -plaats
  • Reden van de aanvraag
  • Handtekening van de aanvrager
  • Kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief)

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Dienst Centraal Strafregister: 0032 (0)2552 27 47 (Fr) of 0032 (0)2552 27 48 (Nl).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd door de FOD Justitie.

2. Waar kunt u een getuigschrift van goed zedelijk gedrag opvragen in Spanje?

Indien u een uittreksel uit het Strafregister wenst aan te vragen voor de periode tijdens dewelke u in het buitenland verbleef, dient u zich rechtstreeks te richten tot het Ministerie van Justitie in Spanje:

Ministerio de Justicia
Plaza de Jacinto Benavente 3
28012 Madrid

Voor meer informatie, klik hier.

Als het document in België moet voorgelegd worden, moet het document voorzien zijn van de Apostille van Den Haag (dwz. de legalisatie van het document). Vervolgens moet het document vertaald worden door een beëdigde vertaler. De vertaling gebeurt bij voorkeur door een in België beëdigde vertaler; zo vermijdt u de legalisering van de handtekening van deze vertaler (zie rubriek Legalisatie).