Ambassade en Consulaten van België in Spanje
Home Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België - Tenerife

Neerlegging van buitenlandse burgerlijke akten in België - Tenerife

Indien u bent ingeschreven in de consulaire registers, dient u uw Spaanse akten betreffende de burgerlijke stand of van uw gezinsleden (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) bij het consulaat in te dienen vergezeld van een kopie van de libro de familia. Dit om de persoonsgegevens in het Belgische Rijksregister aan te passen. Indien het echter om een akte uit een ander land gaat, dient u ons vooraf te raadplegen in verband met de nodige legalisatie en/of vertaling.

Overeenkomstig met de instructies voor de aanvragen van akten van de burgerlijke stand van 03/11/2010, is het consulaat niet meer bevoegd voor het verkrijgen van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden. Het is taak van de Belgen zich hiervoor te wenden tot de bevolkingsdienst van de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, de echtscheiding of het overlijden voor het eerst werd geregistreerd, hetzij in België of in het buitenland.

Sinds 1 oktober 2004 (Art.128 van Wetboek IPR & Art. 48 van BW) kunt u buitenlandse akten ook laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Bij gebrek aan een verblijfplaats in België kan de overschrijving gebeuren in de registers van uw laatste woonplaats in België, of van de woonplaats van een van uw ascendenten, of van uw geboorteplaats, of bij gebrek hieraan, in de registers van de burgerlijke stand van Brussel.

Het eensluidend afschrift van de Spaanse akte dat u aan de gemeente wenst voor te leggen dient vooreerst in Spanje geapostilleerd te worden (kijkt u even naar het hoofdstuk "Legalisatie (Apostille van Den Haag)" van het consulaat waar u woont. In België kunt u dan bij een beëdigd vertaler een vertaling krijgen naar de taal van de gemeente. U legt deze beide documenten voor aan de gemeente. Meertalige afschriften (Conventie van Wenen van 08/09/1976) vereisen echter geen apostille, noch vertaling.

Zodra een akte overgeschreven is in de Belgische registers, kunt u er een letterlijk afschrift van opvragen in België.

Meer info op: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Burgerlijke_stand/Akten_van_de_burgerlijke_stand/#3