Ambassade en Consulaten van België in Spanje

Sluitingsdagen

2018

Maandag 1 januari - Nieuwjaar (B/E)
Dinsdag 2 januari - Recuperatie 06/01 (E)
Zaterdag 6 januari - Epifanie (E)
Donderdag 29 maart - Witte Donderdag (E)
Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag (E)
Dinsdag 1 mei - Feest van de Arbeid (B/E)
Woensdag 2 mei - Autonomie van Madrid (CC)
Dinsdag 15 mei - San Isidro (M)
Vrijdag 20 juli - recuperatie 21/07 (B)
Zaterdag 21 juli - Nationale Feestdag van België (B)
Woensdag 15 augustus - O.L.Vr. Hemelvaart (B/E)
Vrijdag 12 oktober - Nationale Feestdag van Spanje (E)
Donderdag 1 november - Allerheiligen (B/E)
Vrijdag 9 november - La Almudena (M)
Donderdag 6 december - Spaanse Grondwet (E)
Zaterdag 8 december - Onbevlekte Ontvangenis (E)
Maandag 24 december- recuperatie 8/12 (E)
Dinsdag 25 december - Kerstmis (B/E)

B= België  E= Spanje   CC= Comunidad de Madrid  M= Stad Madrid