Ambassade et Consulats de Belgique en Espagne
Home Consulats Consulat à Alicante Jours de fermeture - Alicante

Jours de fermeture - Alicante

FEESTDAGEN - JOURS FERIES 2020

 

1       janvier                    Nouvel An                                            (B/E)          mercredi

1       januari                    Nieuwjaar                                                               woensdag

 

6       janvier                    Reyes Magos                                        (E)              lundi

6       januari                                                                                                  maandag

 

19     mars                      San José                                              (CV)            jeudi

19     maart                     San José                                                                donderdag

 

10     avril                        Vendredi Saint                                     (E)              vendredi

10     april                        Goede Vrijdag                                                        vrijdag

 

13     avril                        lundi Pâques                                        (CV)            lundi

13     april                        Paasmaandag                                                         maandag

 

23     avril                        Santa Faz                                             (A)              jeudi

23     april                                                                                                      donderdag

 

1       mai                        Fête du travail                                      (B/E)          vendredi

1       mei                        Feest van de Arbeid                                               vrijdag

 

21     mei                        Ascension (récup 01/11)                     (B)              jeudi

21     mai                        O.L.H. Hemelvaart (recup. 01/11)                          donderdag

 

01     juin                        Lundi de Pentecôte                              (B)              lundi

01     juni                        Pinkstermaandag                                                   maandag

 

 

24     juin                        San Juan                                              (A)              mercredi

24     juni                                                                                                      woensdag

 

 

21     juillet                      Fête Nationale                                      (B)              mardi

21     juli                          Nationale Feestdag                                                dinsdag

 

 

9       octobre                  Fête de la Communidad Valenciana     (CV)            vendredi

9       oktober                  Feest van de Communidad Valenciana                      vrijdag

 

 

12     octobre                  Fête Nationale Espagne                       (E)              lundi

12     oktober                  Nationale Feestdag Spanje                                    maandag

 

 

8       décembre              Inmaculada Concepción                       (E)              mardi

8       december                                                                                            dinsdag

 

 

25     décembre              Noël                                                     (B/E)          vendredi

25     december              Kerstmis                                                                vrijdag

 

B = BELGIË / BELGIQUE
E = SPANJE / ESPAGNE
CV = COMUNIDAD VALENCIANA       
A= ALICANTE