Studeren in België

  1. Last updated on

Context

In België beslissen de Gemeenschappen autonoom over persoonsgebonden aangelegenheden zoals onderwijs. Zo is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor onderwijs in het Nederlandstalige gedeelte van het land, de Franse Gemeenschap in Franstalig België en de Duitstalige Gemeenschap voor onderwijs in het Duits.

 
Binnenkomst in België

Als u afkomstig bent uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort, hebt u misschien een visum nodig. Voor deze en andere vragen neemt u best contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in uw land of in een naburig land. U kan u ook informeren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Eens dat u in België bent aangekomen, kunnen de gegevens van de ambassade of het consulaat van uw land eveneens nuttig zijn.

 
Studiebeurzen

Op de website van de federale overheid vindt u informatie over Belgische studiebeurzen.

 
Logement

Veel scholen en universiteiten stellen kamers ter beschikking van hun studenten of hebben lijsten met kamers die in de omgeving te huur zijn. U gaat dus best bij uw onderwijsinstelling langs voor dergelijke inlichtingen.

 
Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Uw beste gids is de website Study in Flanders

U vindt ook informatie op de website Hogeronderwijsregister. Deze website geeft een opsomming van en uitleg over de verschillende graden en diploma's die men in de Vlaamse onderwijsinstellingen kan behalen. Ze geeft ook informatie over de waaier aan studiemogelijkheden in Vlaanderen. Ten slotte geeft de brochure een volledig overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs.

Op de website van NARIC-Vlaanderen komt u te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt.

 
Onderwijs in de Franse Gemeenschap

Uw beste gids is de website Study in Belgium

Op de pagina Enseignement.be vindt u een overzicht van de te volgen procedures om te kunnen studeren in Franstalig België.

De Service Equivalences houdt zich bezig met de erkenning van buitenlandse diploma's voor gebruik in de Franse Gemeenschap.

 
Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap

Op de website Ostbelgien Bildung vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Duitstalig België.

 
Andere interessante links

  • Op deze pagina stelt de EU haar programma Erasmus+ voor;
  • En hier geven we ten slotte een algemene uitleg over het laten legaliseren van uw Spaans diploma voor gebruik in België.