Noodbijstand

  1. Zuletzt aktualisiert am

De telefonische noodbijstand is enkel voorbehouden voor Belgen voor uiterst dringende humanitaire hulp of in geval van een ramp buiten de kantooruren.

Tijdens de openingsuren van uw bevoegde consulaat belt u dus niet naar de telefonische noodbijstand, maar naar de gewone telefoonnummers.

Hieronder vindt u het noodnummer van elk consulaat terug. Bekijk de kaart om te weten welk consulaat bevoegd is want dat hangt af van uw verblijfplaats.

In geval van diefstal of verlies van documenten, gelieve vóór u telefoneert eerst onmiddellijk de pagina verlies/diefstal van documenten te raadplegen en niet te telefoneren tussen 20u 's avonds en 7u ’s morgens.