Biometrisch paspoort

 1. Zuletzt aktualisiert am


1. Algemeen  


Uw Belgische identiteitskaart (eID) volstaat om in 52 landen te reizen waaronder alle lidstaten van de Europese Unie. 

In andere gevallen heeft u een biometrisch paspoort nodig. Dit sterk beveiligd reisdocument bevat gegevens die elektronisch kunnen gelezen worden. 

Enkel Belgen die ingeschreven zijn in een diplomatieke of consulaire post kunnen een paspoort aanvragen in een consulaat. Het kan eventueel een ander consulaat zijn dan dat waar u bent ingeschreven. Dit is handig bijvoorbeeld als u op reis bent. 

Belgen die woonachtig zijn in België kunnen GEEN biometrisch paspoort aanvragen in het consulaat. Zij moeten zich wenden tot hun Belgische gemeente.  


2. Aanvraag in een consulaat 


2.1. De procedure hangt af van de leeftijd van de persoon die een paspoort nodig heeft


A. Kinderen jonger dan 6 jaar 


Kinderen jonger dan 6 jaar zijn niet verplicht zich in persoon te melden: de aanvraag kan per post plaats vinden. 

Gelieve volgende documenten per post naar het consulaat te sturen: 

 • Het aanvraagformulier (PDF, 357.57 KB), ondertekend door beide ouders.
 • Het formulier ouderlijke toestemming (DOCX, 59.19 KB) ondertekend door beide ouders tenzij er een juridische beslissing bestaat die één ouder of voogd exclusief machtigt om zijn toestemming te geven.
 • Een recente (minder dan 6 maanden) pasfoto die voldoet aan de ICAO-normen
 • Het bewijs van betaling.
 • In geval van diefstal of verlies van de identiteitskaart moet u een proces-verbaal van de politie voorleggen. 


B. Minderjarigen vanaf 6 jaar en volwassenen 


Voor de afname van de biometrische gegevens (foto, vingerafdrukken en handtekening) moet elke aanvrager vanaf 6 jaar persoonlijk en op afspraak naar het consulaat komen voor de aanvraag van een paspoort. 

Voor te leggen documenten: 

 • Een identiteitsbewijs, met name uw eID.
 • Uw oud paspoort als u er een had.
 • In geval van diefstal of verlies van de identiteitskaart moet u een proces-verbaal van de politie voorleggen. 
 • Indien uw adres of burgerlijke staat recent gewijzigd is, breng dan het nodige bewijsstuk mee zoals: een recente volante de empadronamiento; een letterlijk afschrift van de huwelijksakte; de huwelijksakte met in de kantlijn een nota betreffende de echtscheiding. 
 • Voor alle MINDERJARIGEN (van 0 tot 18 jaar), het formulier ouderlijke toestemming (DOCX, 59.19 KB) ondertekend door beide ouders tenzij er een juridische beslissing bestaat die één ouder exclusief machtigt om zijn toestemming te geven. 

U dient geen foto mee te brengen, deze wordt op het consulaat genomen.

Om een afspraak te maken om een biometrisch paspoort aan te vragen:


2.2. Kostprijs en betalingswijze  


Volwassenen: 75€  
Minderjarigen: 35€  
Paspoort 64 blz.: 240€  

Madrid, Alicante, Barcelona: Verzending van het paspoort per aangetekende brief in plaats van persoonlijke afhaling: 5€ toevoegen

Enkel Tenerife: verzending mogelijk per koeriersdienst, zie 2.3 onderaan.

 • Betalen gebeurt ter plaatse met een bankkaart op het moment van de aanvraag
 • Voor paspoorten van kinderen jonger dan 6 jaar die per post worden aangevraagd: U moet het betalingsbewijs per post meesturen met het aanvraagformulier (in de mededeling gelieve aan te geven: "Paspoort" + naam en voornaam van de aanvrager). 

Bankgegevens voor betaling per overschrijving


2.3. Afhaling  


3. Leveringstermijn  


De productie van een biometrisch paspoort neemt normaal gezien 8 à 10 werkdagen in beslag. Indien u het zelf komt ophalen ontvangt u automatisch een uitnodiging om afspraak te maken.


4. Nuttig om weten 


Indien u zich niet kan verplaatsen naar uw consulaat bestaan nog andere aanvraagmogelijkheden: klik hier

Uw biometrische gegevens laten registreren vooraleer u een nieuw paspoort nodig heeft? Dat kan! Uw gegevens worden gedurende maximum 12 maanden bijgehouden. Lees punt 3.2 op deze link.

Meer informatie over het biometrisch paspoort vindt u op deze pagina.

Brochure "Welkom in Spanje"

"Welkom in Spanje" is een brochure gericht aan landgenoten die naar Spanje komen.


Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken